Krajníky z kamene

Krajníky jsou kusové výrobky zhotovené lámáním, popřípadě špicováním či jiným opracováním přírodního kamene do hranolovitého tvaru.