Lom v Supíkovicích

Jámový čtyřetážový lom leží na severním okraji obce Supíkovice, cca 150 m západně od silnice č. 455. Bloky kamene jsou po těžbě odváženy ke zpracování do kamenických dílen ve Zlatých Horách až na výrobky ušlechtilé kamenické výroby.