Lom Řeka

Třípatrový pískovcový lom o výšce cca 27 m se nachází na severním okraji obce Řeka, západně od silnice procházející obcí, na východním svahu kopce Godula. Lom leží asi 300 m západně od lomu Řeka – Guty, který leží na druhém břehu říčky Ropičanka. Těžba těšínského (také godulského) pískovce v lomu Řeka probíhá prioritně za použití rozpínavé hmoty (Cevamit), případně i odstřelem. V horních partiích lomu je pískovec více navětralý a jednotlivé vrstvy mají mocnost v řádu nejvýše desítek cm. Ve spodní části lomu je možno těžit i monumentální bloky (mocnost vrstev až 2 m). Těžený kámen je v lomu zpracováván klínovacími kladivy na výrobky hrubé kamenické výroby.