Nový lom

Rozsáhlý a velmi dobře přístupný jámový žulový lom se nachází cca 200 m jižně od silnice 456 mezi Žulovou a Černou Vodou, asi 500 m severovýchodně od lomu Žulová II (Huttung) a 500 m jihozápadně od lomu Žulová (Petrov), všechny ve vlastnictví a. s. Slezské kamenolomy.

Geologické podmínky v lomu nám umožňují těžit i relativně velké bloky o hmotnosti řádově desítek tun. Disponujeme vybavením na zpracování žuly až na výrobky ušlechtilé kamenické výroby (řezání, leštění, broušení, tryskání apod.).