Naše lomy

Společnost těží i zpracovává surovinu z vlastních ložisek světlé slezské žuly, supíkovického a lipovského mramoru a těšínského pískovce.

Lom Petrov

Lom Petrov

Lom se nachází v lese pouhých cca 200 m severně od lomu Žulová IV. Přístupný je odbočkou ze silnice 456 vedoucí na sever na Dolní Dvůr, ze které uhýbá po 400 m západním směrem cesta ... (více)
Nový lom

Nový lom

Rozsáhlý a velmi dobře přístupný jámový žulový lom se nachází cca 200 m jižně od silnice 456 mezi Žulovou a Černou Vodou, asi 500 m severovýchodně od lomu Žulová II (Huttung) a 500 ... (více)
Lom Huttung v Žulové

Lom Huttung v Žulové

Žulový lom se nachází v lese na severozápadním úbočí kopce Vycpálek. Je dobře přístupný z obce Žulová, po silnici 456, ze které po 1 km odbočuje jižním směrem cesta okolo Andělsk ... (více)
Lom v Supíkovicích

Lom v Supíkovicích

Jámový čtyřetážový lom leží na severním okraji obce Supíkovice, cca 150 m západně od silnice č. 455. Bloky kamene jsou po těžbě odváženy ke zpracování do kamenických dílen ve Zl ... (více)
Lom v Horní Lipové

Lom v Horní Lipové

Lom se nachází v katastru obce Lipová - Lázně, v lese, na severovýchodním úbočí kopce Mramorový vrch. Přístupný je z asfaltové komunikace odbočující na západ ze silnice číslo 369 ... (více)
Lom Řeka

Lom Řeka

Třípatrový pískovcový lom o výšce cca 27 m se nachází na severním okraji obce Řeka, západně od silnice procházející obcí, na východním svahu kopce Godula. Lom leží asi 300 m západně od lomu Řeka – Gut ... (více)