Lom v Horní Lipové

Lom se nachází v katastru obce Lipová - Lázně, v lese, na severovýchodním úbočí kopce Mramorový vrch. Přístupný je z asfaltové komunikace odbočující na západ ze silnice číslo 369 v Horní Lipové, ze které po cca 300 m vede jižním směrem polní cesta, která obepíná po vrstevnici Mramorový vrch, po cca 1 km kříží železniční trať mezi Horní Lipovou a Ramzovou a bezprostředně za viaduktem z ní vede odbočka na západ do lesa směrem k lomu vzdálenému dalších cca 500 m. Mramorové bloky jsou po těžbě v relativně malém tříetážovém lomu odváženy ke zpracování do kamenických dílen ve Zlatých Horách až na výrobky ušlechtilé kamenické výroby.